Laatste nieuws

ngk nieuws
25 april 2019 20:11

ngk nieuws
04 november 2018 14:23

ngk nieuws
27 oktober 2018 11:07

ngk nieuws
23 oktober 2018 08:38

Natuurgroep Kockengen from Bryan Diender on Vimeo.

Zeldzame Noordse woelmuizen aangetroffen in Polderreservaat Kockengen

In het natuurgebied Polderreservaat Kockengen zijn Noordse woelmuizen aangetroffen. Een opvallende vondst omdat hieruit blijkt dat er een nieuw leefgebied in de provincie Utrecht bij is gekomen. Tot nu waren alleen de Kamerikse Nessen en delen van het Noorderpark bekend als habitat. Het polderreservaat kan voor de soort als een belangrijke stapsteen dienen naar andere gebieden in het westen van Utrecht.

De Noordse woelmuis leeft in verschillende Europese landen. In Nederland leeft een speciale ondersoort, die alleen in ons land voorkomt. Daarmee is deze woelmuis het enige endemische zoogdier van Nederland. Veel populaties zijn van elkaar geïsoleerd en daardoor is de Nederlandse Noordse woelmuis kwetsbaar. Sinds 1994 staat hij op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren en in de Europese Habitatrichtlijn wordt hij als prioritaire soort aangeduid.

Het is een vrij grote woelmuis, met een brede kop en in de vacht verborgen oren. Ze eten alleen planten, wortels en zaden. ’s Winter zoeken ze graag hogere, droge terreinen op. In het voorjaar en de zomer leven ze op nattere gronden. Blijkbaar voldoet het polderreservaat aan de eisen die de zeldzame muis aan zijn leefomgeving stelt. Het Polderreservaat Kockengen is een klein natuurgebied, aan de noordrand van het dorp. Het gebied herbergt een variatie aan landschapstypen: riet, hakhoutbosjes, graslanden met zeldzame plantensoorten en open water. De verschillende natuurtypen vormen een weergave van het oude landschap van het Hollands - Utrechtse veenweidegebied. Het reservaat is eigendom van de gemeente Breukelen. De gemeente beheert het gebied samen met de Werkgroep Polderreservaat en de Natuurgroep Kockengen.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) schrijft in opdracht van Gebiedscommissie De Venen en de gemeente Breukelen een beheerplan voor het polderreservaat. Hierbij werkt DLG nauw samen met de Natuurgroep Kockengen. Ten behoeve van het beheerplan voert het Ecologisch Adviesbureau Viridis uit Culemborg een ecologische inventarisatie uit. De medewerkers van Viridis vingen een aantal Noordse woelmuizen in het weekeinde van 28 november. Het beheerplan zal mede gericht worden op de instandhouding van deze populatie woelmuizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. van den Berg, medewerker landschapsonderhoud, tel. (0346) 26 09 66 of mail naar: niels.vandenberg@breukelen.nl.

Bekijk de laatste Nieuwsbrieven van de Natuurgroep Kockengen
- Nieuwsbrief voorjaar 2018
- Nieuwsbrief najaar 2017
- Nieuwsbrief voorjaar 2017

Volg ons op TwitterVolg ons via RSS

Geplande activiteiten


18 juni 2019 20:00 uurBestuursvergadering

19 juni 2019 19:30 uurRingen jonge ooievaar en torenvalken
Bij de boerderij van Jan de Lange aan de Wagendijk 55 is een Ooievaarsnest. Net als vorig jaar is hier weer succesvol gebroed.
Op woensdag 19 juni a.s. om 19.30 uur wordt deze jonge ooievaar geringd door Arda van ringstation Stork.
Ook zullen er 6 jonge torenvalken geringd worden door Erik Hulshof.
Locatie: Wagendijk 55

21 juni 2019 19:30 uurZomeravondexcursie

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

05 juli 2019Nachtvlinderen

Locatie: Polderreservaat

16 juli 2019 20:00 uurBestuursvergadering

02 augustus 2019Nachtvlinderen

Locatie: Polderreservaat

20 augustus 2019 20:00 uurBestuursvergadering

24 augustus 2019 09:00 uurZomerwerkdag
Opslag verwijderen in kavel 9
Locatie: Polderreservaat

28 augustus 2019Natuurommetje
Reservering voor avondexcursie (vleermuizen e.d.). Exacte moment hangt af van het weer

06 september 2019Nachtvlinderen

Locatie: Polderreservaat

17 september 2019 20:00 uurBestuursvergadering

21 september 2019 09:30 uurWorld cleanup day

28 september 2019 09:00 uurBurendag

01 oktober 2019 20:00 uurBestuursvergadering
Thema: Nationale natuurwerkdag - voorbereiding

04 oktober 2019Nachtvlinderen

Locatie: Polderreservaat

12 oktober 2019Natuurommetje

Locatie: Nog te bepalen

15 oktober 2019 20:00 uurBestuursvergadering

02 november 2019 09:00 uurLandelijke natuurwerkdag 2019

19 november 2019 20:00 uurBestuursvergadering

21 november 2019Excursie en Natuurommetje

Locatie: Nog te bepalen

07 december 2019 09:00 uurWerkdag

17 december 2019 20:00 uurBestuursvergadering

20 december 2019 20:00 uurWinteravondlezing

Laatst verstuurde persberichten


Landelijke natuurwerkdag jaarlijkse terugkerend festijn in Kockengen
In het Polderreservaat werd op één van de kavels een hakhoutbosje afgezet
Locatie:

Natuurwerkdag in het Polderreservaat Kockengen
Op zaterdag 3 november is de landelijke natuurwerkdag 2018. De Natuurgroep Kockengen organiseert dit jaar ook weer een natuurwerkdag, dit jaar in het Polderreservaat in Kockengen
Locatie:

Natuurgroep Kockengen is Supporter van Schoon
KOCKENGEN: Op zaterdag 24 maart heeft de Natuurgroep Kockengen (NGK) zich ingezet voor een schoner en leefbaarder Kockengen door aan te sluiten bij de landelijke Opschoondag 2018.
Locatie: