Contactgegevens

Secretaris
Ben van der Horst
Zwanebloem 5
3628 NA Kockengen
Tel. 06-10219862
secretaris@natuurgroepkockengen.nl
Bankrek.nr NL34ABNA0949506079 Ver. Natuurgroep Kockengen

Bijdragen voor de website kunnen gestuurd worden naar het mailadres voorwebsite@natuurgroepkockengen.nl