Natuurommetjes

Voor de jeugd organiseert de Natuurgroep Kockengen een aantal maal per jaar een "ommetje". Onder begeleiding van ervaren natuurgidsen gaan we pad in de natuur. Meestal dicht bij huis en soms iets verder weg. Zo veel mogelijk aspecten rondom natuurbeleving komen aan bod.

Geplande natuurommetjes


09 november 2019Excursie naar de Pier van IJmuiden

Locatie: Nog te bepalen

Natuurommetjes van het afgelopen jaar


12 oktober 2019 09:30 uurNatuurommetje - Eendenkooi Haarzuylens
Op de fiets naar de Eendenkooi. Rondleiding door Toos Hulshoff
Locatie: 09.30 uur Verzamelen Driestammenplein

28 september 2019 09:00 uurBurendag

Locatie:

28 augustus 2019Natuurommetje
Dit ommetje gaat helaas niet door
Locatie:

20 juli 2019 09:00 uurNatuurommetje: Ringen jonge kerkuilen
Nieck Rietveld heeft drie jaar gelden met zijn opa een kerkuilen-nestkast gemaakt. En hier zitten voor de tweede keer jongen in. Het is erg leuk om dit ringen eens mee te maken, neem vooral je foto camera mee.
Er wordt voor koffie, limonade en wat lekkers gezorgd.
Locatie: Familie Rietveld, Kortrijk 26A

20 juni 2019 19:30 uurRingen jonge ooievaar en torenvalken
Bij de boerderij van Jan de Lange aan de Wagendijk 55 is een Ooievaarsnest. Net als vorig jaar is hier weer succesvol gebroed.
Op woensdag 19 juni a.s. om 19.30 uur wordt deze jonge ooievaar geringd door Arda van ringstation Stork.
Ook zullen er 6 jonge torenvalken geringd worden door Erik Hulshof.
Locatie: Wagendijk 55

11 mei 2019 09:00 uurNatuurommetje - spreeuwen ringen
Op het erf bij Jan de Lange, Wagendijk 55 hangen veel nestkasten voor spreeuwen. En in al die kasten zijn ongeveer 60 jonge spreeuwen uit het ei gekomen.
De spreeuwen worden zaterdag geringd. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.
Locatie: Wagendijk 55

13 april 2019 08:00 uurVroege vogel excursie (natuurommetje)
Het eerste kievits-ei in Nederland is alweer gevonden. De Grutto hoor je weer regelmatig. De Merel en Zanglijster zingen al weer volop. Het voorjaar is begonnen. Reden voor ons om weer een leuke weidevogelexcursie te organiseren voor onze jeugdleden
Locatie: Wagendijk 55

15 februari 2019 19:30 uurUilentocht
Jan en Gerard lopen met de deelnemers langs locaties waar uilen te horen zijn.
Om uiterlijk 21.00 uur zijn we weer terug.Deze excursie is altijd weer een boeiende ervaring, zeker ook voor kinderen.
Locatie: Verzamelen driestammenplein

26 januari 2019 10:00 uurTuinvogeltelling
Het is de bedoeling dat we een half uur lang alle vogels op het erf van de familie de Lange tellen.
Locatie: Erf van familie de Lange aan de Wagendijk 55

21 december 2018 20:00 uurMidwinteravondlezing - Wereldrecordhouder vogelspotten Arjan Dwarshuis bezoekt Kockengen
Op 21 december 2018 verzorgt de beroemde vogelspotter en wereldrecordhouder - vogels in één jaar zien - Arjan Dwarshuis de winteravondlezing van de Natuurgroep Kockengen.
Locatie: Overdorp - ruimte De ontmoeting

24 november 2018 08:30 uurNatuurommetje - Veluwezoom
We gaan dit keer op zoek naar sporen van dieren. We zoeken naar prenten (voetafdrukken), graaf- en vraatsporen en holen en nesten. Ook al zien we de dieren zelf dan niet, door hun sporen kunnen we wel achterhalen welke dieren er in dit gebied leven.
Locatie: Verzamelen driestammenplein

26 oktober 2018 20:00 uurNatuurommetje - Nacht van de nacht
Met nachtkijkers gaan we op pad. Maximaal 10 kinderen
Locatie: Wagendijk 55 (bij fam. de Lange)