Weidevogelgroep Breukelen-Kockengen

De Natuurgroep heeft er sinds 2011 een nieuwe werkgroep bij; de ’Weidevogelgroep Breukelen-Kockengen’. De werkgroep heeft als doel weidevogelnesten te beschermen.

In het verleden heeft er in Kockengen al zo’n weidevogelgroep bestaan, maar die is ter ziele gegaan. In Breukelen zijn al een paar jaar enkele mensen in los verband aktief met nestbescherming. Vanuit de Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen is in 2009 het initiatief gekomen om in Kockengen weer een vrijwilligersgroep op te richten en deze samen te voegen met de aktieve mensen uit Breukelen.
Het werven van nieuwe vrijwilligers heeft plaatsgevonden via de media.

Met een groep enthousiaste mensen zijn we in 2009 aan de slag gegaan. Middels speciale cursussen zijn de nieuwe mensen voorgelicht over weidevogelbescherming.
Inmiddels bestaat de groep uit zo’n 12 personen.

Om praktische reden heeft de werkgroep gevraagd zich te mogen aansluiten bij de Natuurgroep. Dit is geaccepteerd door het bestuur. Verschillende leden zijn ook al aktief in deze werkgroep.

In de provincie Utrecht zijn meerdere vrijwilligersgroepen aktief. In onze omgeving bestaan er vrijwilligersgroepen in Harmelen, Woerden en in de Ronde Venen. De groepen worden aangestuurd en ondersteund door Landschaperfgoed Utrecht (LEU).
Mocht u na het lezen van dit artikel ook belangstelling hebben voor weidevogelbescherming, dan kunt u zich aanmelden bij Gerard van Zuijlen; tel. 0346-240281 of via de email: gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl. De weidevogels zullen u dankbaar zijn.

Weidevogels horen bij Nederland net zoals tulpen, molens en koeien.
Willen we weidevogels behouden, dan moeten er zoveel kuikens groot worden dat die de natuurlijke sterfte onder volwassen vogels compenseren. Daarvoor is nestland nodig waar vogels hun nest kunnen maken. Vervolgens is het belangrijk deze nesten te behoeden voor verlies door landbouwkundige activiteiten (door een rustperiode of door nestbescherming).
Weidevogelbeheer streeft ernaar de lokale weidevogelpopulatie op peil te houden.

Vrijwilligers zoeken de nesten, markeren ze en geven de ligging van die nesten aan op een plattegrond bij de boeren in de schuur. Bij werkzaamheden op het land kan de boer vervolgens de nesten ontzien.

Vrijwillige weidevogelbescherming biedt u een unieke kans om in het voorjaar met toestemming van de boer te genieten van de weidevogels in onze omgeving.