Natuurgroep Kockengen aan de slag in de buurt

Zaterdag 16 december 2017 hebben 11 vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen (NGK) 8.500 bloembollen geplant langs de Dreef en het Henri Dunantpad.

In september heeft de NGK een -Beleef en bewonder--voucher aangevraagd bij de Provincie Utrecht. Bewoners- en vrijwilligersgroepen konden deze vouchers aanvragen om de natuur in hun buurt te ontwikkelen. De aanvraag van de NGK werd gehonoreerd en op 2 november 2017 heeft de NGK een voucher van de Provincie Utrecht ontvangen twv âéČ 1.000,00. Met deze bijdrage zijn bollen en knollen van zg. stinzenplanten aangeschaft, vroegbloeiende planten die sterk zijn en zichzelf makkelijk handhaven.

In overleg met de gemeente Stichtse Vecht werden de locaties bepaald waar deze bollen en knollen geplant konden worden. In de berm langs de Dreef ter hoogte van de begraafplaats en langs het Henri Dunantpad zijn zaterdag de 8.500 bollen geplant. Om het plantwerk makkelijk te maken werd de berm langs het H. Dunantpad nog een keer gemaaid door groenaannemer Verheij.

In het komende voorjaar zullen de bollen en knollen van eind februari tot eind mei voor een kleurrijke entree van het dorp gaan zorgen. En voor stuifmeel en nectar voor hommels en bijen die in het voorjaar op zoek gaan naar voedsel.

Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het toekomstige beheer van de bermen, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige stinzenplanten.

Door de samenwerking van Provincie, gemeente, groenaannemer en vrijwilligers van de Natuurgroep is de belevingswaarde en biodiversiteit in de buurt weer een stukje groter geworden.

De NGK kijkt uit naar een bloemrijk voorjaar van 2018.

Fotos Theo van Schie