Natuurommetje Reeuwijksche Plassen, 28 oktober 2017

Tekst en fotos Theo van Schie

Op zaterdag 28 oktober 2017 organiseerde de Natuurgroep Kockengen een natuurommetje naar de Reeuwijsche Plassen. Een herfstige dag, met grijze wolken, af en toe een zonnetje, een stevige wind en veel, heel veel vogels.

Met 9 jeugddeelnemers en 5 begeleiders werd een natuurommetje gemaakt bij de Reeuwijksche Plassen. Een rondwandeling om de plas Broekvelden en Vettenbroek, ook wel bekend als de surfplas, een route van ca. 8 km. Een afwisselend gebied met bos(jes), knotwilgen, ruige riet-oevers, weilanden en veel water: polderslootjes en natuurlijk de grote surfplas. Een gebied waar in deze tijd van het jaar heel veel watervogels verblijven: eenden, ganzen en zwanen.

Tijdens het natuurommetje werden grote groepen met ganzen en eenden gespot. Op de plas waren grote groepen tafeleenden en kleine groepjes met kuifeenden actief (duiken naar voedsel). De smienten, slobeenden, wilde eenden en krakeenden lagen op de plas Vettenbroek te rusten. Deze eenden, met name de smienten, waren met enorm grote aantallen aanwezig. (duizenden)

Bijzonder tijdens dit natuurommetje waren de waarnemingen van de Cettis zanger. Een zeldzame vogel met verborgen leefwijze, maar met een heel herkenbare en luide zang. Op 4 plaatsen rond de plas werd de zang van deze vogel waargenomen.

In totaal werden er tijdens dit natuurommetje 33 vogelsoorten waargenomen:

Canada gansVinkFazant
Blauwe reigerKoolmeesGrote zilverreiger
EksterPimpelmeesCettis zanger
Wilde eendFuutTorenvalk
HalsbandparkietKrakeendKolgans
SpreeuwGrauwe gansBuizerd
KokmeeuwVeldleeuwerikVlaamse gaai
AalscholverMeerkoetWaterhoen
SmientKievitSlobeend
TafeleendRoodborstMerel
KnobbelzwaanBaardmannetjeGrote bonte specht