Natuurwerkdag in de zuidelijke rietlanden van Kockengen

De vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen werken in de winterperiode maandelijks in het landschap rond Kockengen, op zaterdag 13 februari 2016 in het rietland langs de Wagendijk ten zuiden van het dorp. Het gebied waar gewerkt werd is eigendom van de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) en bestaat uit rietlanden, knotwilgen en hakhoutbosjes. In overleg met de terreinbeheerder werden op deze werkdag knotwilgen en hakhout gesnoeid.

Op deze prachtige, zonnige winterdag kwamen er 22 vrijwilligers meehelpen waaronder 6 MAS-ers (leerlingen die hun Maatschappelijke Stage lopen bij de Natuurgroep Kockengen ). De gereedschappen en andere materialen en de deelnemers werden met een roeibootje over het Bijleveld gevaren. Na uitleg en instructies over veilig werken ging de groep enthousiast aan de slag en werden de knotwilgen met takkenschaar en handzaag gesnoeid. De Natuurgroep zorgde voor de koffie, thee en koek en soep tijdens de lunchpauze.

Tijdens deze werkdag werden er een paar opvallende natuurwaarnemingen gedaan. Zo zagen de deelnemers ijsvogels voorbij vliegen, een groepje reeën door de polder lopen en een jagende torenvalk. Aangemoedigd door deze bijzondere en leuke natuurwaarnemingen werd er stevig door gewerkt en kon de klus rond de middag afgerond worden. In totaal zijn er 20 knotwilgen en 8 hakhoutstoven gesnoeid. Door dit onderhoud blijven deze kenmerkende onderdelen van het rietlandschap rond Kockengen behouden.

De Natuurgroep organiseert maandelijks een natuurwerkdag in de periode november - maart, kijk voor data en locaties in de agenda op de website. www.natuurgroepkockengen.nl

Foto's