Najaar werkzaamheden Polderreservaat afgerond

Dankzij het droge weer zijn een aantal percelen in het Polderreservaat gemaaid. Maaien wordt uitgevoerd binnen een onderhoudsplan wat in samenwerking met NGK is opgesteld.

Niet het gehele terrein wordt gemaaid om in de overgebleven percelen of delen daarvan schuilmogelijkheden te houden voor allerlei dieren zoals vlinders, insecten en muizen.

Een aantal sloten worden gedeeltelijk uitgehaald om doorstroming van water mogelijk te houden maar ook hier niet alle sloten tegelijkertijd. In deze sloten overwinteren kikkers, salamanders en andere dieren.