Winteravond lezing Natuurgroep succesvolle afsluiting jubileumjaar

KOCKENGEN Vrijdagavond 19 december werd voor de zesde keer de winteravondlezing van de Natuurgroep Kockengen (NGK) georganiseerd. Deze keer kreeg de avond een extra dimensie doordat met deze avond ook het jubileumjaar - 40 jaar NGK - werd afgesloten

Het thema van de lezing “Zoals de ouders zongen piepen de jongen“ sloot prachtig aan op 40 jaar Natuuurgroep Kockengen. Gerard van Zuijlen en Paul Vlaanderen, mannen van het eerste uur, namen hun dochters Judith en Karen mee.

Gezamenlijk vertelden ze over hun activiteiten in het natuurbeheer. Een thema wat veel mensen aansprak, zo’n 40 mensen waren aanwezig op deze lezing avond.

Paul Vlaanderen vertelde de aanwezigen hoe hij in zijn jeugd voor het eerst kennis maakte met het vogelringen en - onderzoek. Later was hij betrokken bij het ringonderzoek bij de torenvalken en uilen die broeden in de nestkasten van de Natuurgroep. De terugmeldingen van deze ringen zijn beperkt geven een goede beeld van de verspreiding van de jonge vogels. Zijn dochter Karen nam het verhaal over en gaf een kijkje in de wereld van het high tech onderzoek bij de grauwe kiekendief met satellietzenders en data loggers.

Hierdoor is inmiddels veel en zeer gedetailleerde informatie verzameld over het gedrag van deze prachtige vogels.

Tijdens de pauze werd de uitslag van de jubileum quiz bekend gemaakt. In het afgelopen jubileumjaar kon men via de website maandelijks een vraag beantwoorden. Bep van Haelst had alle 12 vragen goed en werd daarmee de winnaar van een prachtig vlinderboek.

Na de pauze vertelde Gerard van Zuijlen over zijn activiteiten bij de Agrarische Natuurvereniging en hoe deze probeert om samen met de agrariërs de weidevogels en zwarte sterns te beschermen. Voor een goede bescherming is een uitgekiend beheer van het grasland en de slootkanten noodzakelijk en vooral ook sloten met gezond water . En daar kwam het werkgebied van zijn dochter Judith in beeld.

Judith gaf uitleg hoe belangrijk een goede waterkwaliteit is voor al het leven in de polders. En hoe het waterschap in de samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging en de agrariërs tot een goed en blijvend resultaat wil komen.