Natuurgroep Kockengen werkt aan Ecologische Verbindings Zone

Zaterdag 6 december hebben de 22 vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen onderhoud uitgevoerd aan de moerasstrook langs het Groote Heicop

Deze moerasstrook is een Ecologische Verbindings Zone (EVZ) , en is een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie Utrecht.

De EHS vormt een groen netwerk van verbindingszones en natuurgebiedjes die de grote natuurgebieden zoals Nieuwkoopse plassen, Botshol en Loosdrechtse Plassen met elkaar gaan verbinden.

Planten en dieren gebruiken deze structuur als leef- en voedselgebied, trekroute of als ’stepping stone’.

De EVZ langs het Groote Heicop is belangrijk voor de kenmerkende moerasplanten en - dieren van deze streek. Voorbeelden zijn: Bruine kiekendief, blauwborst, rietgors, rietzanger, kleine karekiet, roerdomp. Noordse Woelmuis, ringslang.

Al deze soorten houden van een gevarieerde moerasbiotoop: een open rietvegetaties met ruigtekruiden en oeverplanten, afgewisseld met wat lage struikenbegroeiing.

Op de werkdag van zaterdag zijn de boomvormende soorten verwijderd zoals schietwilg en elzen.
Zo wordt voorkomen dat de moerasstrook in zijn geheel dichtgroeit en verandert in een dicht bos met hoge bomen en daardoor ongeschikt wordt voor de bedoelde soorten.

Foto's Theo van Schie