Zwanen- en ganzentelling

Telling in telgebied UT1310 op 11 oktober 2014.

Telgebied 1310: van Ing. Enschedeweg tot Oud Aa, van Boterwal tot N 401.

Het was een pracht ochtend om vogels te tellen. Op verzoek van SOVON was de telling uitgebreid met Kieviten en Goudplevieren. Helaas vandaag geen Goudplevieren. Zelf tel ik de Blauwe Reigers en de Grote Zilverreigers altijd mee.

Knobbelzwaan62
Zwarte Zwaan1
Nijlganzen32
Grauwe Ganzen174
Grote zilverreiger8
Blauwe reiger7
Kievit121

Een bijzonder waarneming: Een vrouwtje Bruine Kiekendief die haar prooi aan het opeten was terwijl een Zwarte Kraai op zijn buurt zat te wachten. Bij het gemaal de Tol vloog een Buizerd op die bijna alle vogels in de buurt deed opvliegen, wat een mooi gezicht.