Jubileumprijsvraag - vraag 6

Dit maal een raadseltje

Eerst zo wit als vlas
dan zo groen als gras
daarna zo rood als bloed
en tenslotte zo zwart als roet.

Welke plant is dit?

Tip: groeit in het polderreservaat op het eerste kavel achter het info-huisje.

Antwoorden kunnen tot 21 september 2014 opgestuurd worden naar jubileum@natuurgroepkockengen.nl.