http://polderwachter.nl/

Natuurgroep op pad met de polderwachter

Als één van de jubileumactiviteiten van de 40-jarige Natuurgroep Kockengen was er vrijdagavond 11 juli een wandeling met de Polderwachter Marcel Blekendaal.

Foto's Ineke Berger

Tekst Ben van der Horst

De polderwachter met zijn onlosmakelijke polsstok is een begenadigd verteller. Hij nam de deelnemers van de excursie mee naar verleden, heden, cultuur en vooral natuur. Natuur is er volgens Marcel in Nederland altijd in combinatie met cultuur. Ofwel wat we zien daar zijn altijd wel mensenhanden aan te pas gekomen en de natuur speelt daar min of meer op in. De korstmossen op het dak van een huis is een vorm van natuur op cultuur. De historie kwam in beeld in het verhaal over de uitgifte van het cope-landschap en het graven van de sloten. Dat gebeurde op hoog niveau, de polder ligt nu immers veel lager.

Verder kwamen er verhalen over indianen, sporen in het landschap, waterkonijnen, oerkoeien, maar ook over wolven en reuzen. Naast al deze mooie verhalen was er ook veel vogelactiviteit te zien. Jonge futen in het water en jonge bruine kiekendieven in de lucht.

De avond eindigde met een verhaal over de waarheid. Soms kun je daar aan twijfelen, maar één ding is zeker; de kern van alle verhalen van de polderwachter staan als een huis (eventueel met korstmos op het dak).