Vreemde eend in de bijt?

Foto en verhaal door Bram Paardenkooper

Een prachtige krooneend in een slootje langs de tuinen achter de Regenboog. Gerard van Zuijlen had de vogel al gezien en toen ik vandaag ook even aan het werk was verscheen de vogel weer. Krooneenden zijn best bijzonder voor Nederland. De soort hoort meer thuis in zuidelijke en oostelijke streken, zo achter Oekrainie. In de Botshol broeden al jaren krooneenden en wordt wel gezien als meest noordelijke broedplaats van deze soort.

Maar...... de vogel kan niet vliegen, een vleugel is gekortwiekt. In Waarnemingen.nl termen is dit dus een escape. Toch een mooie vogel.