SOVON project

Onderstaande info is afkomstig van SOVON.

Met enige trots presenteren we de soortenpagina’s op de atlassite onder Resultaten, zie rechtstreeks op: http://vogelatlas.sovon.nl/atlas/soorten. Van alle soorten die tijdens de winterperiode of broedvogelperiode zijn vastgesteld, zijn kaarten beschikbaar met de meest actuele informatie. Let wel: de verspreidingskaarten zijn gebaseerd op voorlopige, dat wil zeggen onvolledige en nog niet gecontroleerde gegevens. De kaarten geven geen werkelijke of absolute aantallen weer, maar alleen getelde aantallen op basis van steekproefonderzoek. Op basis hiervan wordt een beeld verkregen van waar in Nederland relatief hoge of juist lage aantallen van een soort aanwezig zijn.