Help mee weidevogels te beschermen in de Utrechtse Venen !

De Weidevogelbescherminggroepen Harmelen, Woerden, Breukelen/Kockengen en De Ronde Venen & Uithoorn zijn hard op zoek naar vrijwilligers die minstens één dagdeel per week, van half maart tot in juni, mee willen helpen met de bescherming van weidevogels. De vrijwilligers inventariseren de weidevogels op het land van de boeren, helpen zoeken naar nesten en zijn actief bij het beschermen van kuikens. Door legsels te markeren en aan de hand van gedrag te kijken waar vogels met kuikens zich bevinden, kunnen agrariërs daar rekening mee houden bij hun werkzaamheden in het land.

De grutto, kievit, scholekster, tureluur en vele andere vogels horen bij het karakteristieke Hollandse weidelandschap. De meeste weidevogelsoorten hebben het moeilijk door toenemende verstedelijking, modernisering op het boerenbedrijf en tal van andere oorzaken. Een reden temeer om hier wat aan te doen!

In nauwe samenwerking tussen boer en vrijwilliger gaan de beschermers het het veld in om de nesten van de weidevogels in kaart te brengen en te markeren. Zo blijven de nesten beschermd bij allerlei landwerkzaamheden die nou eenmaal nodig zijn op het boerenbedrijf, zoals maaien en het uitrijden van mest.

Na het uitkomen van de eieren volgt de kuikenbescherming. De vrijwilligers kijken vr het maaien of er nog kuikens in het veld lopen. Door het plaatsen van stokken met plastic vlaggen, kunnen kuikens naar een naastgelegen ongemaaid weiland worden gedirigeerd. In totaal werken er per groep gemiddeld 20 boerenbedrijven mee en zijn er gemiddeld ook 20 vrijwillgers die, alleen of in kleine groepjes, het weidevogelbeheer doen.

Cursus belangrijk Voor de vrijwilliger is er niet alleen de voldoening van het beschermen van de nesten wat het vrijwilligerswerk de moeite waard maakt, maar ook het contact met het agrarisch bedrijf en het bezig zijn in de vrije natuur. Tijdens het genieten van de natuur in de Utrechtse Venen, van Abcoude tot Woerden, werken de vrijwilligers tegelijkertijd mee aan het behoud ervan!

Ervaring is niet vereist, wel een pré, voor nieuwe vrijwilligers is het wel verplicht een cursus weidevogelbescherming (2 avonden) te volgen. Vervolgens wordt u ingedeeld bij bestaande groepen vrijwilligers en opgeleid en begeleid in het veld. De cursusavonden, georganiseerd door Landschap Erfgoed Utrecht, worden gegeven op 15 en 22 maart in Kockengen bij de fam. Segers, Wagendijk 1, ’s avonds om 20.00 uur. Ook als u agrariër bent en nog niet aan weidevogelbescherming doet, kunt u zich aanmelden.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met de cursusleider van Landschap Erfgoed Utrecht Gerrit Hiemstra, tel. 0297 285 285.