Waar doen we het nu allemaal voor?

Verslag en Foto's Linda Kor

Kort verslag van de werkdag van het Broeckland Collega in het moerasgebied langs de Galgenwaard.

Woensdagochtend rond half negen arriveert de klas (B17) van het Broeckland College, voor de maatschappelijke stage dag op de afgesproken plek, op de Galgenwaard, langs de Groote Heicop.

Paul Vlaanderen heet de leerlingen en de leerkracht welkom en legt uit wat de bedoeling is. We zijn hier in een stuk moerasgebied. Om dit gebied moeras te laten blijven bestaan, moeten de bomen die erin staan, worden weggehaald. Vol goede moed beginnen de leerlingen aan de klus. Gewapend met zagen en kniptangen gaan ze over de planken het moeras in.

Paul en Theo geven aanwijzingen en houden de grote groep leerlingen zo goed en zo kwaad als het gaat bij de ’les’. In het eerste uur worden er heel wat jonge bomen gesnoeid. Er wordt veel gezaagd en geknipt door een groepje harde werkers. De stapels afvalhout langs de kant groeien flink. Maar gelukkig is er om 10 uur een pauze. Een van de leerlingen vraagt zich af: ’Waar doen we het nu allemaal voor?’

Dat komt goed uit, want Paul kan meteen laten zien waar we het allemaal voor doen: de noordse woelmuis. Deze staat op de Rode Lijst van Bedreigde Zoogdiersoorten en komt alleen nog maar in Nederland voor. We bevinden ons nu dus op een bijzondere plek; in het leefgebied van deze woelmuis.

Het Utrechts - Hollands plassengebied waar deze plek onder valt, is 1 van de 5 Nederlandse regio’s waar de noordse woelmuis nog te vinden is. De woelmuis leeft dus alleen in moerassig gebied zoals hier. Het is echter een nachtdier, dus zullen we er vandaag geen tegenkomen. Wat voor enkele leerlingen een hele opluchting is.

Dus worden het gereedschap weer opgepakt voor het tweede deel. Er wordt weer flink gezaagd en geknipt, maar na een tijdje houdt een kleine groep het voor gezien.

Rond 11 uur is het weer verzamelen; alle leerlingen zijn aanwezig. Wel mist er nog wat gereedschap. Paul en Theo bedanken de leerlingen en hun leerkracht voor de verrichte werkzaamheden. Als ze weer op de fiets richting Breukelen stappen, gaan Paul en Theo terug het moeras in op zoek naar het missende gereedschap.

Foto's