Inventarisatie Zwanen en Ganzen

Mensen hierbij de Sovon Zwanen en Ganzen telling van 17 september...

In het tel gebied 1310 van Enschedeweg tot aan Oud Aa en vna N401 tot aan Geerkade, Veenkade, Hogekade, Boterwal. Door Jacht in polder groot en klei Oud Aa lagere aantallen.

Aalscholver 6 Grote Zilverreiger 3 Blauwe Reiger 4 Ooievaar 4 Knobbel Zwaan 76 Grauwe Gans 120 Soep gans 4 Grote Canadese Gans 6 Nijlgans 4 Smient 90