Broedvogelinventarisatie 2011

Dit jaar is voor het tiende achtereenvolgende jaar een inventarisatie gedaan van het aantal broedvogelterritoria in de rietlanden van Kockengen.

Het gaat om het volgende gebied:
- de rietlanden langs de Wagendijk tussen dorp en Schutterskade;
- het Polderreservaat;
- de rietlanden langs de Wagendijk tussen dorp en N401;
- de rietlanden ten noorden van de N401 (Joostendam) T27 tot aan het 'eiland in het weiland'.

De methode om territoria te tellen is een door SOVON gestandaardiseerde methode om alle soorten broedvogels in een gebied te inventariseren. De basis is gelegd door 10 inventarisaties, uitgevoerd in de periode maart - eind juni.

>> In het bijgevoegde overzicht zijn de aantallen van dit jaar en van de voorafgaande jaren weergegeven.