Broedvogeltellingen, resultaten 26 juni (11de telling)

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 26 juni zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkleine karekiettjiftjaf
blauwe reigerknobbelzwaantorenvalk
boerenzwaluwkoekoektuinfluiter
bosrietzangerkokmeeuwvink
bruine kiekendiefmeerkoetvisdief
fazantmerelwilde eend
fitisrietgorswinterkoning
fuutrietzangerzanglijster
grauwe ganssoepeendzwarte kraai
groenlingspotvogelzwarte stern
havikspreeuwzwartkop
houtduifsprinkhaanzanger

buiten gebied waargenomen:

eksterkauwpurperreiger
huismuskievitputter
holenduifkoolmeesscholekster
huiszwaluwkuifeendturkse tortel