Broedvogeltellingen, resultaten 5 juni (9de telling)

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 5 juni zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkleine karekietsprinkhaanzanger
blauwe reigerknobbelzwaanstaartmees
boerenzwaluwkoekoektjiftjaf
bosrietzangerkokmeeuwturkse tortel
bruine kiekendiefkoolmeestuinfluiter
fazantkuifeendvink
fitismeerkoetwaterral
fuutmerelwilde eend
gierzwaluwpimpelmeeswinterkoning
grauwe gansrietgorszwarte kraai
havikrietzangerzwarte stern
heggenmussoepeendzwartkop
holenduifspotvogel
houtduifspreeuw

buiten gebied waargenomen:

eksterhuiszwaluwtureluur
gaaikauwzanglijster
gruttokievit
huismusscholekster