Broedvogeltellingen, resultaten 2 juni (8ste telling)

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 2 juni zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverknobbelzwaanspotvogel
blauwe reigerkoekoeksprinkhaanzanger
boerenzwaluwkokmeeuwstaartmees
bosrietzangerkoolmeestjiftjaf
brandganskrakeendtuinfluiter
bruine kiekendiefkuifeendvink
fazantmeerkoetwaterral
fitismerelwilde eend
fuutpimpelmeeswinterkoning
gaairietgorszwarte kraai
grauwe gansrietzangerzwarte stern
houtduifsoepeendzwartkop
kleine karekietsoepgansPutter

buiten gebied waargenomen:

canadese ganshuiszwaluwtureluur
eksterkauwturkse tortel
gruttokievitvisdiefje
heggenmusringmus
huismusscholekster