Resultaten 7e broedvogeltelling 29 mei 2011

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 29 mei zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverhuismusslobeend
blauwe reigerkauwsoepeend
boerenzwaluwkleine karekietspotvogel
bosrietzangerkoekoeksprinkhaanzanger
bruine kiekendiefkokmeeuwtjiftjaf
eksterkoolmeestuinfluiter
fazantkuifeendvink
fitismeerkoetwilde eend
fuutmerelwinterkoning
gierzwaluwooievaarzanglijster
grauwe ganspimpelmeeszwarte kraai
groenlingpurperreigerzwarte stern
heggenmusrietgorszwartkop
houtduifrietzanger

buiten gebied waargenomen:

gaaikievitturkse tortel
gruttoknobbelzwaan
holenduifscholekster