Meld kleine marters

Zoogdieratlas Utrecht probeert het voorkomen van alle zoogdieren in de provincie Utrecht in kaart te brengen. Dat is niet eenvoudig, want zoogdieren laten zich meestal niet zo maar zien. De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel is zo'n groep die weinig wordt gezien. Mogelijk omdat hun favoriete kleinschalige cultuurlandschap verdwijnt. Daarom roepen we jouw hulp in. Zie jij een bunzing hermelijn of wezel, geef dit dan door via www.telmee.nl of www.waarneming.nl.

Link naar meer informatie over de kleine marterachtigen

Vindt u een dode bunzing, hermelijn of wezel, geef dit dan a.u.b door aan de Werkgroep kleine marterachtigen. Zij komen het dode dier dan graag halen