Resultaten 6e broedvogeltelling 8 mei 2011

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 8 mei zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkleine mantelmeeuwsoepeend
blauwe reigerkoekoekspreeuw
boerenzwaluwkokmeeuwsprinkhaanzanger
bosrietzangerkoolmeestjiftjaf
bruine kiekendiefkrakeendtorenvalk
fazantkuifeendtuinfluiter
fitismeerkoetvink
fuutmerelvisdiefje
grauwe gansoeverloperwilde eend
groenlingpimpelmeeswinterkoning
grote bonte spechtpurperreigerwitte kwikstaart
heggenmusputterzilvermeeuw
holenduifrietgorszwarte kraai
houtduifrietzangerzwarte stern
kauwslobeendzwartkop
kleine karekietsnor

buiten gebied waargenomen:

eksterhuismusscholekster
gaaihuiszwaluwturkse tortel
grauwe vliegenvangerkievit
gruttoknobbelzwaan