Resultaten 5e broedvogeltelling 1 mei 2011

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 1 mei zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkleine karekietsoepeend
blauwe reigerknobbelzwaanspreeuw
bruine kiekendiefkoekoeksprinkhaanzanger
buizerdkokmeeuwtjiftjaf
fazantkoolmeestuinfluiter
fitiskrakeendvink
fuutkuifeendvisdiefje
grasmusmeerkoetwilde eend
grauwe gansmerelwinterkoning
groenlingrietgorszilvermeeuw
havikrietzangerzwartkop
heggenmusslobeendzwarte stern
houtduifsnor

buiten gebied waargenomen:

boerenzwaluwhuismusputter
canadese ganskauwscholekster
eksterkievitzanglijster
gruttonijlganszwarte kraai