Resultaten 4e broedvogeltelling 24 april 2011

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 24 april zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkoolmeesstormmeeuw
blauwe reigerkrakeendtjiftjaf
bruine kiekendiefkuifeendtorenvalk
fazantmeerkoettuinfluiter
fitismerelturkse tortel
fuutpimpelmeesvink
grauwe gansrietgorsvisdiefje
grote bonte spechtrietzangerwilde eend
heggenmusringmuswinterkoning
houtduifsnorzwartkop
kleine karekietsoepeendzwarte kraai
koekoeksperwerzwarte stern
kokmeeuwspreeuwsprinkhaanzanger

buiten gebied waargenomen:

boerenzwaluwholenduifputter
buizerdhuismusscholekster
gaaikauwstadsduif
groenlingkievittureluur
gruttoknobbelzwaan