Resultaten 3e broedvogeltelling 10 april 2011

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 10 april zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverhoutduifsoepeend
blauwe reigerkokmeeuwstormmeeuw
bruine kiekendiefkoolmeestjiftjaf
fitiskrakeendvink
fazantkuifeendwilde eend
fuutmeerkoetwinterkoning
gaaimerelzanglijster
grauwe ganspimpelmeeszwartkop
grote bonte spechtrietgorszwarte kraai
heggenmusrietzanger

buiten gebied waargenomen:

groenlingkievitspreeuw
gruttoknobbelzwaantureluur
holenduifscholeksterturkse tortel
huismusslobeend
kauwsperwer