Resultaten 2e broedvogeltelling 27 maart 2011

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 27 maart zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkokmeeuwsoepgans
bruine kiekendiefkoolmeesspreeuw
eksterkrakeendstormmeeuw
fazantkuifeendtjiftjaf
fuutmeerkoetvink
grauwe gansmerelwaterhoen
grote bonte spechtnijlganswilde eend
havikpimpelmeeswinterkoning
heggenmusrietgorszanglijster
houtduifsoepeendzwarte kraai

buiten gebied waargenomen:

blauwe reigerhuismussmient
gaaikauwtureluur
groenlingkievitturkse tortel
grote zilverreigerknobbelzwaanwitte kwikstaart
gruttoscholekster