Lezing boerenzwaluw door Bennie van den Brink bij Ledenvergadering Natuurgroep Kockengen

Op donderdag 31 maart a.s. houdt de Natuurgroep Kockengen (NGK) haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering wordt vooraf gegaan door een zeer interessante lezing over de boerenzwaluw door Bennie van den Brink, hij is “De Boerenzwaluwkenner“ van Nederland.

Daaropvolgend zal er de ledenvergadering zijn.

De lezing en vergadering worden gehouden in ’t Kockenest, Juliana weg 1 te Kockengen
De lezing begint om 20.00 uur
De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Niet leden zijn welkom, het wordt op prijs gesteld als men lid wordt (€ 10 per jaar).
Graag willen we u vragen om vooraf aan te melden zodat er voor iedereen een stoel beschikbaar is.
Aanmelden kan bij Ben van der Horst (ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl Telefoon: 06-10219862)

Meer informatie over de lezing

De heer Bennie van den Brink uit Noordeinde (Gelderland) zal een presentatie verzorgen met de titel ’Met de zwaluwen mee naar Botswana’.

De Boerenzwaluw is de rode draad in deze lezing. Er wordt verteld over broedgedrag, slaapgedrag en verder verblijf in ons land, waarbij de situatie tussen vroeger en nu en het verschil in broedsucces wordt vergeleken. Daarna wordt de trek naar en het verblijf in de Afrikaanse winterkwartieren belicht. Er wordt veel verteld over vogeltrek en ringonderzoek. De spreker heeft diverse reizen naar Afrika, o.a. Botswana en Zambia gemaakt, met het doel daar onderzoek te doen naar de Boeren¬zwaluw in diens overwinteringsgebieden.
Beelden worden getoond van het land, het onderzoek en de avifauna aldaar.

Moerasge¬bieden met rietvelden vormen voor de overwinterende zwaluwen belangrijke plaatsen waar ze met honderdduizenden, soms mil¬joenen tege¬lijk, overnachten.
Tenslotte wordt ook over de gevaarvolle terugreis van de Boerenzwa¬luwen naar de Europese broedgebieden verteld, waar¬bij de oversteek van de Middellandse Zee een belangrijke rol speelt. De kleine eilandjes vormen voor alle trekvogels be¬langrijke stapstenen op weg naar het noorden. Beelden van een dergelijk eilandje, Ventotene, illustreren dit.

In 2005 heeft NOU/Sovon/Vogelbescherming de Herman Klomp Prijs toegekend aan B. van den Brink voor zijn jarenlange onderzoek naar en bescherming van Boerenzwaluwen.

Agenda Ledenvergadering

1. Opening
2. Introductie
3. Lezing ( 1 uur) Bennie van den Brink
4. Pauze
5. Secretarieel jaarverslag
6. Financieel jaarverslag
7. Plannen komend jaar
8. Rondvraag
9. Sluiting
10. Borrel