Resultaten 1e broedvogeltelling 13 maart 2011

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt

Op 13 maart zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkoolmeesspreeuw
buizerdkuifeendstaartmees
fazantmeerkoetstormmeeuw
fuutmereltjiftjaf
grauwe gansnijlgansvink
grote bonte spechtpimpelmeeswilde eend
heggenmusrietgorswinterkoning
houtduifsoepeendwitte kwikstaart
kokmeeuwsperwer

buiten gebied waargenomen:

blauwe reigerkauwsmient
eksterkievittureluur
groenlingknobbelzwaanturkse tortel
gruttoringmuszanglijster
holenduifscholekster
huismuszwarte kraai