Resultaten 10e broedvogeltelling 26 juni 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 26 juni zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutkokmeeuwfitis
aalscholverzilvermeeuwrietzanger
blauwe reigervisdiefkleine karekiet
purperreigerzwarte sternsprinkhaanzanger
knobbelzwaanhoutduifspotvogel
grauwe ganskoekoekzwarte kraai
wilde eendwinterkoninggaai
soepeendmerelheggenmus
haviktuinfluiterspreeuw
sperwerzwartkopvink
torenvalkkoolmeesputter
fazantpimpelmeesrietgors
meerkoettjiftjaf

buiten gebied waargenomen:

zomertalingeksterhuiszwaluw
scholeksterkievitzanglijster
turkse torteltureluurhuismus
kauwboerenzwaluwgrauwe vliegenvanger