Natuurgroep Kockengen op zoek naar Vrienden

De Natuurgroep Kockengen is op zoek naar nieuwe vrienden. De belangrijkste activiteiten van de NGK bestaan uit landschapsonderhoud, educatie en vogelbescherming. Belangrijk èn leuk werk voor de inwoners van het dorp.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en soms wat extra’s te doen zijn financiële middelen nodig. Vrijwilligerswerk is nu eenmaal onmogelijk zonder de steun van mensen die de natuur in en rond Kockengen een warm hart toedragen. Deze steun kan bestaan uit: betrokkenheid, denkwerk, handen uit de mouwen en/of financiële steun.

Voor iedereen die de Natuurgroep een warm hart toedraagt en iedereen die plezier beleeft aan de natuur in en rond Kockengen . We denken dan vooral aan inwoners van Kockengen e.o.

Vrienden ontvangen een digitale versie van de NGK Nieuwsbrief.

De bijdrage om vriend te worden is (minimaal) 20 Euro. Meer geven kan natuurlijk altijd, in dat geval geeft de Natuurgroep graag nog wat extra’s terug. Zie voor meer informatie de website www.natuurgroepkockengen.nl.

De bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL34ABNA0949506079 ten name van: Ver. Natuurgroep Kockengen onder vermelding van “Vriend NGK“.

Contactgegevens kunnen doorgegeven worden aan Ben van der Horst, Zwanebloem 5, 3628 NA Kockengen, Tel. 06-10219862, ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl

De vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen (NGK) zetten zich al sinds 1974 met woorden en daden in voor natuur en landschap. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep in en rond Kockengen natuur- en landschapsbescherming bevorderen, met name het polderreservaat en de rietlanden hebben speciale aandacht. De inwoners van Kockengen willen we daar actief bij te betrekken.