Resultaten 8e broedvogeltelling 6 juni 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 6 juni zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutvisdiefkleine karekiet
aalscholverzwarte sternbosrietzanger
blauwe reigerhoutduifspotvogel
grauwe gansturkse tortelputter
nijlganskoekoekheggenmus
wilde eendwinterkoninggroenling
kuifeendmerelkauw
krakeendtuinfluiterekster
soepeendzwartkopspreeuw
bruine kiekendiefkoolmeesboerenzwaluw
sperwerpimpelmeesvink
fazanttjiftjafrietgors
meerkoetfitis
kokmeeuwrietzanger

buiten gebied waargenomen:

knobbelzwaanbosuilhuiszwaluw
canadese ganskievitgierzwaluw
waterhoengruttozwarte kraai
scholekstertureluur
holenduifhuismus