Resultaten tweede MUS telling op 5 juni 2010

De Natuurgroep Kockengen doet dit jaar voor het eerst mee aan MUS, het Meetnet Urbane Soorten. MUS heeft tot doel de aantalsontwikkeling, de verspreiding en de dichtheid te volgen van alle broedvogelsoorten in stedelijke gebieden. Dit betekent dat in Kockengen drie keer in het voorjaar op 11 verschillende plaatsen gedurende vijf minuten alle voorkomende vogels worden geteld.

Op 5 juni heeft de tweede telling plaats gevonden.

Resultaat (voor de 11 meetpunten opgeteld):

VogelsoortAantal
Blauwe reiger2
Boomkruiper1
Fuut2
Gierzwaluw3
Groenling3
Heggenmus1
Houtduif24
Huismus4
Huiszwaluw17
Kauw124
Kokmeeuw3
Koolmees9
Meerkoet1
Merel25
Putter2
Spreeuw9
Spotvogel1
Stadsduif1
Tjiftjaf4
Turkse tortel10
Vink14
Wilde eend2
Winterkoning10
Zanglijster1
Zwarte kraai2
Zwartkop1