Excursie Tiengemeten, 12 juni

Op zaterdag 12 juni gaan we opnieuw met een excursie naar één van de meest bijzondere natuurgebieden in Nederland: het eiland Tiengemeten, gelegen in de Haringvliet - onder Rotterdam. Deze keer zullen we een ander deel van het eiland bezoeken.

In 2006 is het eiland Tiengemeten omgevormd van landbouwgrond naar natuur. Sindsdien groeit het eiland uit tot een natuurgebied zoals je dat in Nederland eigenlijk nauwelijks ziet. Echte wilde natuur, met stromende geulen en kreken.

Zie voor meer informatie over Tiengemeten: de website van Staatsbosbeheer:
http://www.natuurmonumenten.nl/node/1709 --- tevens bron voor bovenstaande tekst.

Datum: Zaterdag 12 juni

Tijd: Vertrek : 6.30 uur bij de rustende boer (Driestammenplein, Kockengen) - we willen de pont in Nieuwendijk nemen van 8:00 uur.
Terug: ca.: 13:00 - 14:00 uur.

Opgave: bij Fons van Haelst, fons.van.haelst@natuurgroepkockengen.nl graag vermelden of je eventueel een auto ter beschikking hebt

Tot 12 juni!

Fons van Haelst