Resultaten 7e broedvogeltelling 23 mei 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 23 mei zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutkokmeeuwfitis
aalscholvervisdiefsnor
blauwe reigerzwarte sternrietzanger
purperreigerhoutduifkleine karekiet
grauwe gansholenduifbosrietzanger
(kleine) canadese gansturkse tortelblauwborst
nijlganskoekoekspotvogel
wilde eendgrote bonte spechtgrauwe vliegenvanger
kuifeendwinterkoningkauw
krakeendmerelzwarte kraai
soepeendtuinfluiterekster
bruine kiekendiefzwartkopgaai
sperwerkoolmeesspreeuw
fazantpimpelmeesboerenzwaluw
meerkoetstaartmeesvink
waterhoentjiftjafrietgors

buiten gebied waargenomen:

knobbelzwaantureluurgroenling
slobeendzanglijsterwitte kwikstaart
scholeksterputtergierzwaluw
kievithuismus
gruttoringmus

Bijzonderheden:

- De canadese gans (paar) betreft mogelijk een kleine canadese gans (in rietlanden tegen Schutterskade)
- Een koekoek die achtervolgd wordt door een kievit (?)
- Het vrouwtje sperwer is dermate fors dat ik twijfel of het toch geen mannetje havik is (Polderreservaat)
- Voor locatie snor, grauwe vliegenvanger, spotvogel, blauwborst, bruine kiekendief: zie waarneming.nl
- 11 vlotjes zwarte stern waren bezet
- Aantal paren grauwe gans met jongen: 14