Resultaten 6e broedvogeltelling 9 mei 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 9 mei zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutkokmeeuwtjiftjaf
aalscholverzilvermeeuwfitis
blauwe reigervisdiefrietzanger
grauwe ganszwarte sternkleine karekiet
wilde eendoeverloper (zie waarneming.nl)kauw
kuifeendhoutduifzwarte kraai
krakeendturkse tortelekster
soepeendgrote bonte spechthuismus
slobeendwinterkoningspreeuw
bruine kiekendiefmerelboerenzwaluw
sperwertuinfluitervink
fazantzwartkoprietgors
meerkoetkoolmees
waterhoensnor (zie waarneming.nl)

buiten gebied waargenomen:

knobbelzwaangruttogroenling
gaaitureluurwitte kwikstaart
scholeksterpimpelmees
kievitputter