Resultaten 5de broedvogeltelling 30 april 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 30 april zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutsperwerkoolmees
aalscholverfazantsnor (zie waarneming.nl)
blauwe reigermeerkoettjiftjaf
nijlganskokmeeuwfitis
grauwe gansvisdiefrietzanger
wilde eendzwarte sternkauw
kuifeendhoutduifzwarte kraai
krakeendkoekoekvink
soepeendwinterkoningrietgors
slobeendmerelgroenling
bruine kiekendieftuinfluiter

buiten gebied waargenomen:

knobbelzwaanholenduifpimpelmees
scholeksterkievitspreeuw
huismusgruttozanglijster
turkse tortelzwartkopboerenzwaluw