Vogelexcursie Leersumseveld

Zaterdag morgen werd er verzameld bij de rustende boer voor de voorlaatste vogelexcursie van de Natuurgroep Kockengen. De zon scheen en het leek een perfecte dag te worden voor het spotten van vogels. Dit in schril contrast met het weer van de 1e excursie, toen was het koud, nat en winderig.

De groep vertrok richting Leersum en na aankomst bij het startpunt splitsten de groep zich en ging op pad onder deskundige leiding van Theo van Schie en Fons van Haelst, beide gewapend met een scope voor het betere spotwerk.

Het is een schitteren afwisselend gebied, waar heide, oud loofbos, naaldbomen, akkertjes en vennen elkaar afwisselen.

Er werden veel soorten vogels gehoord en gezien. Ondermeer, boompieper met zijn opvallende duikvlucht, grote en kleine bonte specht, overvliegende zwarte specht, bonte vliegenvanger bij nest, dodaars, boomleeuwerik, boomklever en -kruiper, geelgors, roodborsttapuit en nog veel meer. De groepen moesten regelmatig stilstaan om te observeren. De theorie avond wierp zijn vruchten af, het herkennen van de vogels was een “fluitje van een cent“!! Meest gesignaleerde vogel was uiteraard de koolmees. Een van de deelnemende dames meende elke keer een andere vogel te horen maar helaas de zang van de koolmees is heel gevarieerd.

De geplande eindtijd van de excursie moest bijgesteld worden want er was veel te zien, de voorgenomen koffie stop werd geschrapt mede door het feit dat een aantal deelnemers ’s middags aan de slag moesten om de vlotjes voor de zwarte stern in het polderreservaat uit te zetten.

De volgende excursie is alweer de laatste, deze gaat naar het gebied rond Amerongen.

Fotoverslag Jan van WijkBonte vliegenvangerGrote Bonte Specht

BoomleeuwerikGeelgorsNachtpauwoog


Fitis