Resultaten 4de broedvogeltelling 18 april 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 18 april zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutsperwerpimpelmees
aalscholverfazanttjiftjaf
blauwe reigermeerkoetfitis
knobbelzwaankokmeeuwrietzanger
grauwe gansstormmeeuwekster
soepgansvisdiefkauw
wilde eendhoutduifspreeuw
kuifeendwinterkoningvink
krakeendmerelrietgors
soepeendkoolmeeszwartkop

buiten gebied waargenomen:

nijlgansscholeksterkievit
bruine kiekendiefgrote bonte spechtgrutto
knobbelzwaanhuismusgroenling
heggenmusturkse tortelboerenzwaluw
witte kwikstaartekster