Vogeltelling Paul Vlaanderen

Zaterdag 14 maart heeft Paul Vlaanderen weer meegedaan met de watervogeltelling. Paul telt het SOVON-telgebied UT 1310. Van Enschedeweg tot Oud Aa en van de N401 tot Geerkade/Boterwal.

Paul : "Het was een mooi tochtje door de polders tussen Enschedeweg en Oud Aa".

De telresultaten

Knobbelzwanen 53
Zwarte Zwaan 2
Canadese Gans 1
Nijlgans 1
Soepgans 3
Grauwe Gans 164
Blauwe reiger 4
Grote Zilver Reiger 10
Tafeleend 12
Grutto 75 Mannetjes
Smient 200.