Vogeltelling Paul Vlaanderen

Zaterdag 16 januari heeft Paul Vlaanderen weer meegedaan met de watervogeltelling. Paul telt het SOVON-telgebied UT 1310. Van Enschedeweg tot Oud Aa en van de N401 tot Geerkade/Boterwal.

Deze jaarlijkse watervogeltelling voor SOVON heeft weer een nauwkeurig beeld opgeleverd van het grote aantal watervogels in onze regio.

8 wilde zwanen
68 kleine zwanen
6 futen
13 aalscholvers
3 grote zilverreigers
6 blauwe reigers
100 knobbelzwanen
218 grauwe ganzen
105 kolganzen
30 brandganzen
17 nijlganzen
3032 smienten
604 wilde eenden
5 watersnippen
361 meekoeten
11 waterhoenen
50 kokmeeuwen
168 stormmeeuwen
1 zilvermeeuw
1 canadese gans