Veel deelnemers en mooi weer bij NGK Excursie Tiengemeten

KOCKENGEN: Afgelopen zaterdag heeft de Natuurgroep Kockengen (NGK) voor het eerst een excursie naar het eiland Tiengemeten georganiseerd.

De animo voor deze nieuwe excursie was onverwacht groot. Zeventien deelnemers genoten niet alleen van dit prachtige nieuwe natuurgebied, maar ook zeker van het schitterende weer.

Om 7:30 uur vertrokken de deelnemers vanuit Kockengen naar één van de meest bijzondere natuurgebieden in Nederland: het eiland Tiengemeten, gelegen in de Haringvliet - onder Rotterdam. Onderweg miezerde het nog, maar eenmaal aangekomen bij het pontje in Nieuwendijk scheen de zon volop. En deze zon liet de deelnemers aan het uitstapje niet meer in de steek. Onder deze weersomstandigheden was het goed “vogelen“ en konden maar liefst 46 vogelsoorten genoteerd worden waaronder bijzondere waarnemingen als de blauwe kiekendief en de roodborsttapuit.

In 2006 is het eiland Tiengemeten omgevormd van landbouwgrond naar natuur. Sindsdien groeit het eiland uit tot een natuurgebied zoals je dat in Nederland eigenlijk nauwelijks ziet. Echte wilde natuur, met stromende geulen en kreken. Men kan hier wandelen door ongebaand terrein met in de winter veel ganzen en eenden en kans op een zeearend.

Foto's