Landelijke Natuurwerkdag in Kockengen

Tekst Jan van Wijk

Afgelopen zaterdag 7 november werd er ook in Kockengen gewerkt in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag.

Om half tien stonden een flink aantal vrijwilligers, begeleiders en wethouder Bert Nagel van de gemeente Breukelen, onder een flink zonnetje, in het polderreservaat te luisteren naar de toespraak van Ben van der Horst, woordvoerder van de Natuurgroep Kockengen.

De organisatie van deze dag was ook in handen van de al 35 jaar bestaande Natuurgroep. Voor het polderreservaat waar de werkzaamheden plaats vonden werd 30 jaar geleden de eerste boom geplant, Paul Vlaanderen, gewaardeerd lid van het eerste uur, kon de betreffende boom nog aanwijzen.

In de toespraak wees Ben van der Horst erop dat Kockengen dit jaar was uitgeroepen tot sterlocatie voor de start van de Landelijke Natuurwerkdag, waarvoor het officiële startschot uit naam van de provincie Utrecht gegeven zou worden door wethouder Nagel. Na een opsomming van alle activiteiten van de Natuurgroep gaf Ben van der Horst uitleg over de unieke positie van het polderreservaat en de daarachter liggende rietlanden voor rietvogels en de zwarte stern en waar in de zomer ook duizenden orchideeën bloeien, daarna gaf hij het woord aan de wethouder.

De wethouder hield een korte toespraak waarin hij zei blij te zijn iets te kunnen doen, dit in tegenspraak tot de publieke opinie die vaak aangeeft dat de gemeente niets doet. Opgegroeid als boerenjongen vertelde hij dat werkzaamheden in de natuur voor hem heel herkenbaar zijn, in zijn huidige woonomgeving hebben ook vogels zijn speciale aandacht. Ook sprak hij zijn waardering uit over de inzet van zoveel vrijwilligers die bereid zijn om zich in te zetten voor de natuur in de gemeente Breukelen. Na het omhoog hijsen van een nieuwe bosuilenkast en het knotten van een boompje opende hij officieel de werkdag.

Na instructie gingen de vrijwilligers, jong en oud, in groepjes aan het werk om een deel van het polderreservaat te knotten een deel van de afgezaagde takken werd verbrand op een groot vuur zodat ook de pyromanen onder de vrijwilligers aan hun trekken kwamen. Na een door Abrona verzorgde lunch werd er nog een paar uur flink doorgewerkt en om ongeveer 2 uur werd de dag door iedereen moe maar voldaan afgesloten.

Foto's