Jubileumexcursie Natuurgroep Kockengen groot succes

Kockengen: Afgelopen zaterdag heeft de Natuurgroep Kockengen, in het kader van haar 35-jarig jubileum, een wandeltocht gemaakt naar het voormalig Kasteel Ruwiel.

De wandeltocht werd vakkundig begeleid door Paul Vlaanderen die de tweeëntwintig deelnemers verraste met mooie historische wetenswaardigheden. Ook wees hij de aanwezigen op bijzondere en zeldzame planten in de omgeving van Kockengen zoals Gulden Boterbloem, Slangewortel, Kleine Valeriaan en Waterviolier. Tijdens de wandeling werden maar liefst 56 vogelsoorten geteld waaronder de eerste Gierzwaluwen, Zwarte Sterns en Koekoeken van 2009. Daarnaast was het natuurlijk genieten van de op dit moment zeer actieve weidevogels zoals Grutto, Scholekster, Kievit en Tureluur. In het riet worden onder andere de Sprinkhaanzanger, Rietgors en Rietzangers gehoord.

Precies 35 jaar en één dag geleden, op 24 april 1974 organiseerden Gerard van Zuylen, Han Dijkers, Johan en Cor de Kruif de eerste excursie van de Natuurgroep Kockengen. Nu, 35 jaar later, stond de excursie in het teken van het 35 jarig bestaan. De wandeltocht ging van Kockengen, via de Bosdijk en de Boterwal naar de resten van Kasteel Ruwiel, daarbij werd het asfalt zo veel mogelijk gemeden Op de oude resten van het Kasteel dronk het gezelschap koffie en was er een prachtige verjaardagstaart met de tekst 35-jaar NGK.

De wandeling werd afgesloten met een kopje koffie in Abrona, Kockengen.