Prima jaar voor Zwarte sterns in Polderreservaat Kockengen

Ook dit jaar heeft de Natuurgroep Kockengen weer broedvlotjes voor de zwarte sterns uitgelegd in het polderreservaat. Tijdens het broedseizoen wordt de kolonie nauwlettend gevolgd, alle ontwikkelingen en resultaten worden daarbij genoteerd. Tijdens het broedseizoen 2009 (begin mei tot eind juli) werd door de “Zwarte stern Waarnemers“ Theo van Schie en Paul Vlaanderen 31 keer een ’opname’ van de kolonie gemaakt. Het seizoen 2009 kenmerkt zich door een late start en een opvallend goed resultaat.

In 2009 zijn in de zwarte stern kolonie van het Polderreservaat Kockengen 19 vlotjes bezet geweest en in totaal 33 jonge zwarte sterns uitgevlogen! (In 2008 waren dit er resp. 17 vlotjes en 24 uitgevlogen jongen.). Het gemiddelde broedsucces van de kolonie komt dit jaar uit op 1,7 uitgevlogen jong per broedsel. In het gebied van de Utrechtse Venen is het gemiddelde broedresultaat voor 2009 1,2 en voor het gebied Kamerik/Kockengen bedraagt dit 1,6. Het broedresultaat van de kolonie in het polderreservaat Kockengen is dan ook opvallend goed te noemen.

Op 27 en 29 april van dit jaar werden de broedvlotjes uitgelegd in twee sloten in het polderreservaat. Tijdens het uitleggen van de vlotjes op 29 april werd al een groepje van 6 zwarte sterns boven het polderreservaat gezien.

Het duurde echter nog tot 17 mei voordat het eerste paartje zwarte sterns een vlotje bezetten en begon met eieren leggen en broeden. (In 2008 waren de vlotjes eind april al bezet) Maar spoedig na deze eerste sterns volgden er meer en eind mei waren op de eerste sloot 9 van de 10 vlotjes bezet.

De aanwezige roodwang-schildpadden zorgden er helaas voor dat er een compleet legsel (3 eieren) verloren ging. Deze schildpadden kruipen op de vlotjes om te zonnen, tijdens het opklimmen kantelen de vlotjes zodanig dat de eieren er vanaf rollen en verloren gaan. Later is nog een beginnend legsel (1 ei) verloren gegaan door dit gedrag van de schildpadden. De zwarte sterns verdedigen de vlotjes fel, maar de schildpadden trekken zich er niets van aan. Er is zelfs waargenomen dat de alarmerende en pikkende sterns óp een schildpad zaten!

In de tweede sloot werd eind mei het eerste vlotje bezet, dit voorbeeld werd aarzelend gevolgd door nog vier paartjes zwarte sterns. Half juni groeide dit aantal langzaam verder uit tot zeven broedparen. Uiteindelijk waren er vanaf 19 juni 10 paartjes in deze tweede sloot, de laatste sterns startten dus ruim een maand later dan het eerste paartje op de eerste sloot.

Op dat moment waren op de eerste sloot volop kuikens aanwezig, de zwarte sterns vlogen af en aan met prooi om hun jongen te voeden. Rond de kolonie konden boven alle sloten en vijvers jagende sterns gezien worden, boven het Heicop zelfs tot in het dorp Kockengen. Vanaf begin juli waren de eerste jongen volgroeid en begonnen ze met de eerste vliegoefeningen in de kolonie en boven het polderreservaat. In de eerste sloot zijn in totaal 14 jonge zwarte sterns uitgevlogen. Terwijl de vlotjes in de eerste sloot al verlaten waren, was het in de tweede sloot nog een drukte van belang. Begin juli waren daar veel kuikens en bijna volgroeide jongen aanwezig en invliegende oudervogels met prooi. Een van de nestvlotjes was door de wind afgedreven naar de rietkraag onder aan de dijk aan het Heicop. Wandelaars over het pad langs het Heicop werden steevast aangevallen door de zwarte sterns van dit vlotje en soms gebombardeerd met uitwerpselen. Op 26 juli waren hier de laatste zwarte sterns aanwezig, een dag later was alles vertrokken. In totaal zijn 19 jonge zwarte sterns op de tweede sloot uitgevlogen.