Landelijke Natuurwerkdag 7 november: Polderreservaat Kockengen

Op zaterdag 7 november gaan duizenden vrijwilligers aan de slag op de landelijke Natuurwerkdag. Deelnemers gaan gewapend met zagen, harken en schoppen wilgen knotten, takkenrillen aanleggen en poelen schoonmaken. De Natuurgroep Kockengen doet een oproep aan alle mensen die het Polderreservaat Kockengen weer een stukje mooier willen maken. Op www.natuurwerkdag.nl vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

De locatie in Kockengen is dit jaar een speciale locatie tijdens de Natuurwerkdag. De Natuurgroep Kockengen (NGK) bestaat dit jaar 35 jaar en mede dankzij hun is het mogelijk geworden dat het Polderreservaat waar gewerkt wordt op 7 november, is aangelegd. Om ervoor te zorgen dat het Polderreservaat een bijzonder stukje natuur is en blijft, werken vrijwilligers van de NGK elk jaar hard in dit bijzondere natuurgebied. Inmiddels is dit gebied het leefgebied van vele rietvogels en zwarte stern. Ook komen er vele bijzondere planten voor, waaronder orchideeën, ratelaar en fonteinkruid. Wilt u zelf iets terug doen voor het gebied waar u misschien wel dagelijks van geniet? Kom dan op 7 november naar Dreef 1 in Kockengen en werk mee aan het afzetten van een elzenhakhout bosje.

De Natuurwerkdag wordt in de provincie Utrecht om 9.45 uur in Kockengen geopend door wethouder Nagel. Hij zal de eerste knotwilg knotten. U bent welkom vanaf 09:30 uur en er wordt gewerkt tot ongeveer 14.00 uur. Er wordt voor thee, koffie en fris en een eenvoudige lunch gezorgd. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op de vernieuwde website www.natuurwerkdag.nl. Hier is alle informatie te vinden over locaties, activiteiten, aanmelding en speciale locaties. Wil je zeker zijn van een plaatsje, dan is het verstandig vooraf aan te melden. Ook als je van plan bent om maar een gedeelte van de dag mee te werken ben je welkom. Kom en werk mee!

De Natuurwerkdag vindt dit jaar voor de negende keer plaats. Op meer dan 30 locaties in de provincie en de stad Utrecht kan iedereen zijn handen uit de mouwen steken. De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB, KNNV vereniging voor veldbiologie en Vobula.

De Natuurwerkdag wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en Greenchoice.

Noot voor de redactie
Nadere informatie over de landelijke organisatie van de Natuurwerkdag kunt u vinden op www.natuurwerkdag.nl
De werklocatie Polderreservaat Kockengen leent zich uitstekend voor fraaie beeldopnamen. Foto’s kunnen desgewenst ook worden aangeleverd door de organisatie.
Neem voor specifieke informatie over de locatie contact op met Pieter Hielema, tel (0)346-240211 of pieter.hielema@natuurgroepkockengen.nl