Laatste nieuws

ngk nieuws
23 oktober 2018 08:38

ngk nieuws
21 april 2018 17:13

ngk nieuws
13 april 2018 12:00

ngk nieuws
25 maart 2018 17:31

ngk nieuws
25 maart 2018 16:54

ngk nieuws
17 januari 2018 09:30

ngk nieuws
17 december 2017 14:16

ngk nieuws
17 december 2017 13:54

ngk nieuws
29 oktober 2017 12:22

Natuurgroep Kockengen from Bryan Diender on Vimeo.

Zeldzame Noordse woelmuizen aangetroffen in Polderreservaat Kockengen

In het natuurgebied Polderreservaat Kockengen zijn Noordse woelmuizen aangetroffen. Een opvallende vondst omdat hieruit blijkt dat er een nieuw leefgebied in de provincie Utrecht bij is gekomen. Tot nu waren alleen de Kamerikse Nessen en delen van het Noorderpark bekend als habitat. Het polderreservaat kan voor de soort als een belangrijke stapsteen dienen naar andere gebieden in het westen van Utrecht.

De Noordse woelmuis leeft in verschillende Europese landen. In Nederland leeft een speciale ondersoort, die alleen in ons land voorkomt. Daarmee is deze woelmuis het enige endemische zoogdier van Nederland. Veel populaties zijn van elkaar geïsoleerd en daardoor is de Nederlandse Noordse woelmuis kwetsbaar. Sinds 1994 staat hij op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren en in de Europese Habitatrichtlijn wordt hij als prioritaire soort aangeduid.

Het is een vrij grote woelmuis, met een brede kop en in de vacht verborgen oren. Ze eten alleen planten, wortels en zaden. ’s Winter zoeken ze graag hogere, droge terreinen op. In het voorjaar en de zomer leven ze op nattere gronden. Blijkbaar voldoet het polderreservaat aan de eisen die de zeldzame muis aan zijn leefomgeving stelt. Het Polderreservaat Kockengen is een klein natuurgebied, aan de noordrand van het dorp. Het gebied herbergt een variatie aan landschapstypen: riet, hakhoutbosjes, graslanden met zeldzame plantensoorten en open water. De verschillende natuurtypen vormen een weergave van het oude landschap van het Hollands - Utrechtse veenweidegebied. Het reservaat is eigendom van de gemeente Breukelen. De gemeente beheert het gebied samen met de Werkgroep Polderreservaat en de Natuurgroep Kockengen.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) schrijft in opdracht van Gebiedscommissie De Venen en de gemeente Breukelen een beheerplan voor het polderreservaat. Hierbij werkt DLG nauw samen met de Natuurgroep Kockengen. Ten behoeve van het beheerplan voert het Ecologisch Adviesbureau Viridis uit Culemborg een ecologische inventarisatie uit. De medewerkers van Viridis vingen een aantal Noordse woelmuizen in het weekeinde van 28 november. Het beheerplan zal mede gericht worden op de instandhouding van deze populatie woelmuizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. van den Berg, medewerker landschapsonderhoud, tel. (0346) 26 09 66 of mail naar: niels.vandenberg@breukelen.nl.

Bekijk de laatste Nieuwsbrieven van de Natuurgroep Kockengen
- Nieuwsbrief voorjaar 2018
- Nieuwsbrief najaar 2017
- Nieuwsbrief voorjaar 2017

Volg ons op TwitterVolg ons via RSS

Geplande activiteiten


26 oktober 2018 20:00 uurNatuurommetje - Nacht van de nacht
Met nachtkijkers gaan we op pad. Maximaal 10 kinderen
Locatie: Wagendijk 55 (bij fam. de Lange)

03 november 2018 09:00 uurNationale natuurwerkdag
We gaan bomen en struiken afzetten om de vegetatie te verjongen.
Locatie: Dreef 36

10 november 2018Natuurommetje - Veluwezoom

15 november 2018Bestuursvergadering

01 december 2018Werkdag

13 december 2018Bestuursvergadering

21 december 2018Midwinteravondlezing

Laatst verstuurde persberichten


Natuurwerkdag in het Polderreservaat Kockengen
Op zaterdag 3 november is de landelijke natuurwerkdag 2018. De Natuurgroep Kockengen organiseert dit jaar ook weer een natuurwerkdag, dit jaar in het Polderreservaat in Kockengen
Locatie:

Natuurgroep Kockengen is Supporter van Schoon
KOCKENGEN: Op zaterdag 24 maart heeft de Natuurgroep Kockengen (NGK) zich ingezet voor een schoner en leefbaarder Kockengen door aan te sluiten bij de landelijke Opschoondag 2018.
Locatie:

Natuurgroep Kockengen aan de slag in de buurt
Zaterdag 16 december 2017 hebben 11 vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen (NGK) 8.500 bloembollen geplant langs de Dreef en het Henri Dunantpad.
Locatie: