Laatste nieuws

ngk nieuws
17 januari 2018 09:30

ngk nieuws
17 december 2017 14:16

ngk nieuws
17 december 2017 13:54

ngk nieuws
29 oktober 2017 12:22

ngk nieuws
17 oktober 2017 23:59

ngk nieuws
12 oktober 2017 17:10

ngk nieuws
12 oktober 2017 14:00

ngk nieuws
24 september 2017 05:22

ngk nieuws
18 juni 2017 10:09

ngk nieuws
15 juni 2017 10:00

ngk nieuws
30 april 2017 21:24

ngk nieuws
02 april 2017 09:32

ngk nieuws
26 maart 2017 12:00

Zeldzame Noordse woelmuizen aangetroffen in Polderreservaat Kockengen

In het natuurgebied Polderreservaat Kockengen zijn Noordse woelmuizen aangetroffen. Een opvallende vondst omdat hieruit blijkt dat er een nieuw leefgebied in de provincie Utrecht bij is gekomen. Tot nu waren alleen de Kamerikse Nessen en delen van het Noorderpark bekend als habitat. Het polderreservaat kan voor de soort als een belangrijke stapsteen dienen naar andere gebieden in het westen van Utrecht.

De Noordse woelmuis leeft in verschillende Europese landen. In Nederland leeft een speciale ondersoort, die alleen in ons land voorkomt. Daarmee is deze woelmuis het enige endemische zoogdier van Nederland. Veel populaties zijn van elkaar geïsoleerd en daardoor is de Nederlandse Noordse woelmuis kwetsbaar. Sinds 1994 staat hij op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren en in de Europese Habitatrichtlijn wordt hij als prioritaire soort aangeduid.

Het is een vrij grote woelmuis, met een brede kop en in de vacht verborgen oren. Ze eten alleen planten, wortels en zaden. ’s Winter zoeken ze graag hogere, droge terreinen op. In het voorjaar en de zomer leven ze op nattere gronden. Blijkbaar voldoet het polderreservaat aan de eisen die de zeldzame muis aan zijn leefomgeving stelt. Het Polderreservaat Kockengen is een klein natuurgebied, aan de noordrand van het dorp. Het gebied herbergt een variatie aan landschapstypen: riet, hakhoutbosjes, graslanden met zeldzame plantensoorten en open water. De verschillende natuurtypen vormen een weergave van het oude landschap van het Hollands - Utrechtse veenweidegebied. Het reservaat is eigendom van de gemeente Breukelen. De gemeente beheert het gebied samen met de Werkgroep Polderreservaat en de Natuurgroep Kockengen.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) schrijft in opdracht van Gebiedscommissie De Venen en de gemeente Breukelen een beheerplan voor het polderreservaat. Hierbij werkt DLG nauw samen met de Natuurgroep Kockengen. Ten behoeve van het beheerplan voert het Ecologisch Adviesbureau Viridis uit Culemborg een ecologische inventarisatie uit. De medewerkers van Viridis vingen een aantal Noordse woelmuizen in het weekeinde van 28 november. Het beheerplan zal mede gericht worden op de instandhouding van deze populatie woelmuizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. van den Berg, medewerker landschapsonderhoud, tel. (0346) 26 09 66 of mail naar: niels.vandenberg@breukelen.nl.

Bekijk de laatste Nieuwsbrieven van de Natuurgroep Kockengen
- Nieuwsbrief najaar 2017
- Nieuwsbrief voorjaar 2017
- Nieuwsbrief herfst 2016

Volg ons op TwitterVolg ons via RSS

Geplande activiteiten


24 maart 2018 10:00 uurNationale opschoondag
Natuurgroep is supporter van Schoon. Voor het eerst organiseert de NGK een prikactie voor een schonere leefomgeving.
Locatie: Verzamelen op parkeerplaats Dreef 1 (bij begraafplaats)

29 maart 2018 20:00 uurLezing: Landschappen en fauna zuid-oost Australie door Bram Paardenkooper
Met aansluitend de Algemene Ledenvergadering
Locatie: Kockenest (Driestammenweg)

31 maart 2018 08:30 uurVogelexcursie -Tiengemeten
Na 8 jaar gaat de NGK opnieuw een kijkje nemen op dit natuureiland.
Locatie: Verzamelen op het Driestammenplein

06 april 2018Nachtvlinderen

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

12 april 2018Bestuursvergadering

14 april 2018 08:00 uurNatuurommetje - Weidevogelexcursie

Locatie: Wagendijk 55

28 april 2018Voorjaarswandeling - Tienhoven

11 mei 2018Nachtvlinderen

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

12 mei 2018Natuurommetje

Locatie: Nog niet bekend

17 mei 2018Bestuursvergadering

01 juni 2018Nachtvlinderen

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

14 juni 2018Bestuursvergadering

21 juni 2018Zomeravondexcursie - Groene Jonker

06 juli 2018Nachtvlinderen

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

19 juli 2018Bestuursvergadering

03 augustus 2018Nachtvlinderen

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

16 augustus 2018Bestuursvergadering

25 augustus 2018Zomerwerkdag

07 september 2018Nachtvlinderen

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

15 september 2018Natuurommetje

Locatie: Nog niet bekend

20 september 2018Bestuursvergadering

22 september 2018Burendag

05 oktober 2018Nachtvlinderen

Locatie: Infohuisje Polderreservaat

06 oktober 2018Eurobirdwatch

11 oktober 2018Bestuursvergadering (voorbereiding nationale natuurwerkdag)

13 oktober 2018Excursie - Oostvaardersplassen

18 oktober 2018Bestuursvergadering

03 november 2018Nationale natuurwerkdag

10 november 2018Natuurommetje - Veluwezoom

15 november 2018Bestuursvergadering

01 december 2018Werkdag

13 december 2018Bestuursvergadering

21 december 2018Midwinteravondlezing

Laatst verstuurde persberichten


Natuurgroep Kockengen aan de slag in de buurt
Zaterdag 16 december 2017 hebben 11 vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen (NGK) 8.500 bloembollen geplant langs de Dreef en het Henri Dunantpad.
Locatie:

Natuurgroep Kockengen herplaatst informatieborden bij het Polderreservaat
Na de jarenlange afwezigheid van een informatiebord bij de ingang van het Polderreservaat heeft de Natuurgroep Kockengen weer een fraai uitgevoerd bord geplaatst op de oude plaats bij de ingang van het Polderreservaat.
Locatie:

Natuurgroep Kockengen plant bollen op Burendag
Op zaterdag 23 september 2017 heeft de Natuurgroep Kockengen bloembollen geplant langs de Dreef in het kader van de Burendag.
Locatie: